תחזוקת מבנים למוסדות ויחידים.

ביצוע עבודות צבע ותיקונים שוטף ולפני השכרת מבנים.

מתן שירות לבעלי הבית ולשוכרים

שירותי 'אב בית' למוסדות ועמודות