1. דני בוחניק ביצע עבודות אינסטלציה בבית שלנו לשביעות רצוני – משפחת אפריאט גילה ירושלים